Team

Meet the TEDx Kavala Team

Special Thanks go to the following for their help and support:

Speech Coaching: Natalia Anna Vasileka
Voice Coaching: Kyriaki Karvela
Accounting: Eygenis Tziggizis
Legal Counselling: Kiriaki Semertzidou
Travel Agency: Kavala Tours